4.0
Zemin Güçlendirme | Zemin İyileştirme

ZEMİN İYİLEŞTİRME

hücresel-dolgu

TEMEL ZEMİNİ GÜÇLENDİRME 

Geocell Hücresel Dolgu Sistemleri otoyol ve demiryolu temel zeminini güçlendirir; rijit plaka gibi davranmasını sağlar, temele gelen noktasal yükü dağıtarak yanal deformasyonları ve konsolidasyon oturmalarını engeller. Temel zeminde gerekli olan agrega miktarını 50% azaltır. 

Hücresel dolgu sistemleriyle düşük kaliteli dolgu malzemesi kullanımına izin verir. 

YÜK DAĞITIMINI GELİŞTİRME

Geocell hücresel dolgu sistemleri kaplama yapılmış ve yapılmamış yüzeylerde yük dağıtım karakterini  geliştirir. Temel temas basıncından gelen dinamik ve statik yüklemeler üç boyutlu hücresel ağ geosistemi boyunca dağılır. 

Böylece; kaplama hareketleri, asfalt kaplama üzerindeki tekerek izleri ve bakım masraflarını engellenir.

YAPI BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMA

Hücresel dolgu sistemleri balast ve temel malzemesinin yanal  hareketlerini önler. Bu,yapının rijitliğini, stabilitesi ve düzgünlüğünü arttırır. Balastın ayrı ve toplam yerleşimi,düşük güçteki temeller de dahil,önemli derecede azaltılmıştır. 

Demiryolu geçiti,demiryolu makası gibi trafiğin yoğun olduğu bölgelerde uzun dönem yüksek performans sağlar.Tarmaxx geocell hücresel dolgu sistemi kullanılmış olan yol zemin temel yapılarında ,altyapı kalınlığı 50% azalır.   ZEMİN GÜÇLENDİRME

STABİLİZE EDİLMİŞ YOL VE OTOBANLAR İÇİN ZEMİN İYİLEŞTİRME

Hücresel Dolgu Sistemleri’nin efektif yük dağıtımı sağlam ve sert hücresel kaplama sağlar. Gereken agrega malzemesi miktarı azaltılırken yolların ömrünü arttırır.

Geocell Hücresel Dolgu Sistemleri yumşak temellerde farklı oturmaları engeller, zemin çekme mukavemetini ve yük taşıma kapasitesini arttırır. Karma sistem olarak hücresel dolgu; agrega dolgusunu güçlendirir, dolayısıyla eş zamanlı olarak düşük kaliteli malzemenin (örn. yerli zeminler,taşocağı döküntüsü veya geri dönüştürülmüş malzemeler) kullanımına olanak sağlar.

Tipik yük destek uygulamaları temel güçlendirme ve esnek kaplamalardaki temel taban katmanları içerir. Bunlara asfalt kaplama, kaplanmamış erişim,hizmet ve servis yolları; askeri yollar,demiryolu altyapısı ve balast; çok türlü taşımacılık yöntemleri; havaalanı pistleri ve tren garları, geçirgen kaplamalar; boru hattı yol güçlendirmesi; yeşil park alanları ve acil ulaşım yolları örnek gösterilebilinir.

 

HÜCRESEL DOLGU SİSTEMİ KULLANIM ALANLARI

  • Kalıcı ve geçici bağlantı yol oturtmaları 
  • Kalıcı,yük destekleyen bölgeler 
  • Temel kaplamaları ve boru hattı korumaları
  • Bot rampaları ve düşük su geçişleri
  • Patikalar ve yürüyüş yolları
  • Uçak pisti şevleri
  • Asfalt temeli/modüler blok kaplamaları
  • Ulaşım yolları
  • Çok yönlü taşımacılık tesisleri
  • Ulaşım ve konteyner terminalleri 

yol zemin güçlendirme

zemin-iyileştirme-detayı


hücresel dolgu demiryolu

DEMİRYOLLARI TEMEL ZEMİNLERİ İÇİN         ZEMİN GÜÇLENDİRME


Demiryolları altındaki zayıf zeminler, yük geçişleri ve trafik altında bölgesel çökmeler, yanal deformasyonlar vb zemin problemleri çıkarabilir. Bu durum, trafik hızının yavaşlaması ve trafiğin durması ile sonuçlanabilir. Aynı zamanda demiryolları şev bölgelerinde erozyon ve toprak kaymalarına maruz kalmış toprak eğimleri tehtit oluşturabilir ve sonuç olarak büyük ekonomik kayıplara yol açabilir.

1984’den beri geocell hücresel dolgu sistemleri demiryolu mühendisliğinde çeşitli ülkelerde kullanlmktadır.

Bu ülkelere Britanya , Kanada , A.B.D,Japonya,GüneyAfrika Cumhuriyeti ve İspanya örnek gösterilebilir.

Araştırmalar ile ABD ve Japonya’da yapılan uygulamalar bu sistemin yüksek hızlı ve ağır yük akslı demiryolu hattına uygunluğunu onaylanmıştır. Hücresel dolgu sistemleri uygulamaları ile zaman ve maliyet masrafları geleneksel çözümlere kıyasla önemli ölçüde azaltılabilir. Bu sebeple geocell,acil durumlarla karşı karşıya kalındığı zaman büyük oranda önemlidir.


hücresel dolgu demiryolu kesiti
WEB SİTESİ İÇERİĞİ İZİNSİZ KULLANILAMAZ © TARMAN YAPI SİSTEMLERİ VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ.  İletişim E - posta